Bestuur

Het bestuur van Zvv Sparta Nijkerk bestaat uit de volgende bestuursleden:

Bestuurslid

Functie

E-mailadres

Telefoonnummer

Vacature

Voorzitter

voorzitter@zvvspartanijkerk.nl


Bert de Goeij

Algemene zaken

algemenezaken@zvvspartanijkerk.nl

06-45734385

Arne van Herwijnen

Technische zaken

atvanherwijnen@gmail.com


Maarten Dokter

Sponsoring en PR

sponsoring@zvvspartanijkerk.nl


Anne Mark van der Wielen

Penningmeester

penningmeester@zvvspartanijkerk.nl


Elly van Zessen

Secretaris

secretariaat@zvvspartanijkerk.nl


Nice van Zessen

Materiaalbeheer

secretariaat@zvvspartanijkerk.nl