Bestuur


Het bestuur van ZVV Sparta Nijkerk bestaat uit de volgende bestuursleden:

Functie

Bestuurslid

E-mailadres

Telefoonnummer

Voorzitter

Vacature

voorzitter@zvvspartanijkerk.nl*


Algemene zaken

Bert de Goeij

algemenezaken@zvvspartanijkerk.nl

06-45734385

Technische zaken

Arne van Herwijnen

wedstrijdzaken@zvvspartanijkerk.nl


Wedstrijdzaken

Arne van Herwijnen

wedstrijdzaken@zvvspartanijkerk.nl


Sponsoring en PR

Maarten Docter

penningmeester@zvvspartanijkerk.nl


Penningmeester

Anne-Mark van der Wielen

penningmeester@zvvspartanijkerk.nl


Secretariaat

Elly van Zessen

secretariaat@zvvspartanijkerk.nl

033-2451010


* Op dit moment wordt de functie van voorzitter waargenomen door Bert de Goeij. E-mailberichten aan voorzitter@zvvspartanijkerk worden automatisch doorgestuurd
aan algemenezaken@zvvspartanijkerk.nl.


Vrijwilligers
ZVV Sparta Nijkerk moet het hebben van vrijwilligers, de drijvende krachten achter de vereniging. Heb je ook interesse en wil je iets betekenen voor de club? Neem hiervoor contact op
via algemenezaken@zvvspartanijkerk.nl. Je bent altijd van harte welkom.