Inschrijven


Contributie

De contributie van zvv Sparta Nijkerk wordt per half jaar, door middel van automatisch incasso geïnd. De automatische incasso vindt plaats in september en januari.
De bedragen voor het seizoen 2017 / 2018 zijn:

Leeftijdscategorie

Contributie

Junioren (t/m 18 jaar)

125 euro (2 x 62,50)

Senioren (18 jaar en ouder)

170 euro (2 x 85,00 )


Wil je meer informatie over het lidmaatschap van zvv Sparta Nijkerk, neem dan contact op met Bert de Goeij op telefoonnummer 06-45734385.


Afmelden

Indien een speler voor 31 mei persoonlijk het bestuur schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengt dat hij/zij het volgende seizoen niet meer actief wenst te zijn als spelend lid van ZVV Sparta Nijkerk, zijn hier geen kosten aan verbonden. De speler krijgt schriftelijk of per e-mail een bevestiging van zijn uitschrijving.

Indien een speler tussen 1 juni en 31 oktober persoonlijk het bestuur schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengt dat hij/zij niet meer actief wenst te zijn als spelend lid van ZVV Sparta Nijkerk, zijn hier de kosten aan verbonden welke overeenkomen met de helft (50%) van de contributie voor één seizoen, mits met een geldige reden en met toestemming van het bestuur.

Indien een speler ná 31 oktober persoonlijk het bestuur schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengt dat hij/zij niet meer actief wenst te zijn als spelend lid van ZVV Sparta Nijkerk, zijn hier de kosten aan verbonden welke overeenkomen met de volledige contributie (100%) voor het lopende seizoen.


Overschrijven

Indien een speler overschrijving aanvraagt vanaf ZVV Sparta Nijkerk naar een andere vereniging, is dat uitsluitend mogelijk voor 31 mei. Dit aangezien de overschrijvingstermijn bij de KNVB op 31 mei sluit en voor die datum het overschrijfformulier bij de KNVB binnen dient te zijn. Voor 31 mei dient de speler dit schriftelijk of per e-mail aangegeven te hebben aan de secretaris. Ook voor 31 mei dient de speler persoonlijk samen met de secretaris het overschrijvingsformulier in te vullen. Medewerking wordt uitsluitend verleend wanneer er geen achterstand is in de contributie van de speler bij ZVV Sparta Nijkerk.

In geval deze procedure niet voorziet, is het aan het volledige (en/of dagelijks) bestuur hierin een beslissing nemen.