Ledenadministratie

 

Inschrijven

Nieuwe spelers kunnen zich gedurende het gehele seizoen inschrijven. De contributie zal bij inschrijving en de start van het seizoen naar rato in rekening worden gebracht. 

Contributie

De contributie van ZVV Sparta Nijkerk wordt per half jaar, door middel van automatisch incasso geïncasseerd. De automatische incasso vindt plaats in september en januari.
De contributie voor het een seizoen bedraagt:

Leeftijdscategorie

Contributie

Senioren (18 jaar en ouder)

€ 170,00  (2 x € 85,00 )

Slapend lid

€ 15,00  (€ 8,50 per gespeelde wedstrijd)*

 

 

 

* Na 4 gespeelde wedstrijden moet de speler volwaardig lid worden. Hierbij wordt de volledige contributie minus de reeds betaalde contributie in rekening gebracht.


Wil je meer informatie over het lidmaatschap van ZVV Sparta Nijkerk of wil je graag een team inschrijven? Neem dan contact op met Arjan Jansen via e-mail: algemenezaken@zvvspartanijkerk.nl.
Klik op onderstaande knop om je in te schrijven. Na het insturen van de inschrijving zal er contact met je opgenomen worden om de inschrijving definitief te maken.

 

Afmelden

Indien een speler vóór 31 mei het bestuur op de hoogte brengt dat hij/zij het volgende seizoen niet meer actief wenst te zijn als spelend lid van ZVV Sparta Nijkerk, zijn hier geen kosten aan verbonden. Uitschrijven kan middels onderstaande knop. De speler krijgt per e-mail een bevestiging van zijn uitschrijving.

 

 

 

Overschrijven

Indien een speler overschrijving aanvraagt van ZVV Sparta Nijkerk naar een andere vereniging, is dat uitsluitend mogelijk vóór 31 mei. Aangezien de overschrijvingstermijn bij de KNVB op 31 mei sluit en voor die datum de overschrijving bij de KNVB binnen moet zijn. Een verzoek tot overschrijving hoeft niet gemeld te worden bij ZVV Sparta Nijkerk. De ledenadministratie krijgt vanzelf een digitaal verzoek tot overschrijving van de KNVB wanneer de speler zich inschrijft bij de nieuwe vereniging.
Medewerking wordt uitsluitend verleend wanneer er geen achterstand is in de contributie van de speler bij ZVV Sparta Nijkerk. In geval deze procedure niet voorziet, is het aan het volledige en/of dagelijks bestuur om hierin een beslissing nemen.