Missie en visie

In de ledenvergadering van 14 mei 2009 is onderstaande missie met daarvan afgeleid de doelstelling voor de komende jaren vastgesteld.

Missie

“Wij willen een open vereniging zijn met recreatieve teams waarvan het aantal wordt begrensd door de wedstrijdcapaciteit van sporthal Corlaer en een prestatief ingestelde selectie waarvan het eerste team op het hoogst mogelijke niveau speelt.”

Nieuwe doelstelling
Het doel voor het eerste team is om het hoogst spelende Nijkerkse team te zijn, waarbij de Nijkerkse identiteit behouden blijft door minimaal 50% van de spelers uit de eigen gelederen te hebben.

Visie

Als bestuur streven we naar een vereniging die open, transparant en toegankelijk is. Dit is niet altijd even gemakkelijk binnen een vereniging die ieder jaar in ledenaantal groeit. Toch proberen we de contacten tussen de spelers en leiding/bestuur zo makkelijk mogelijk te houden.

Mochten er dan ook vragen zijn over een bepaald onderwerp, dan kun je altijd direct contact opnemen met het bestuurslid die daar over gaat. Tijdens de trainingsavond zijn er vaak bestuursleden aanwezig in de sporthal en daarnaast is er altijd nog de mogelijkheid om via de website of het secretariaat een vraag of opmerking te plaatsen.

We hebben het beste met de vereniging voor en daarom is de inbreng van onze leden van groot belang, alle ideeën en opmerkingen zijn dan ook van harte welkom.