Sponsoring


In overleg kan er worden gekozen voor invulling van de sponsoring.
Voor alle sponsorpakketten geldt, dat de voorkeur uitgaat naar een 3-jarige verbintenis als minimale duur van de sponsorovereenkomst.
Met de hulp van sponsoren zorgen we ervoor dat de vereniging financieel gezond blijft.

Interesse?
Heb je interesse en ben je enthousiast geworden of wens je meer informatie? Neem dan contact op via sponsoring@zvvspartanijkerk.nl.